Bandhangal Quotes in Malayalam for Your Loved Ones

bandhangal malayalam quotes

Discover our selection of touching and lovely Bandhangal quotes in Malayalam to show your significant other how much you care. These sayings are ideal for recognizing important events or simply showing your loved ones how much they mean to you. By exchanging these loving words, you may strengthen your relationship more than before.

 

 • ബന്ധം ജീവിതത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വഭാഗം ആണ്.
 • ബന്ധം സമാധാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുള്ളതാണ്.
 • ബന്ധം മാനസീകതയുടെ കൂടെ വളര്‍ത്തുന്നു.
 • ബന്ധം തികച്ചും നല്‍കാന്‍ പറ്റുന്നതാണ്.
 • ബന്ധം വിശ്വസിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നു.
 • ബന്ധം ഒരു സാന്ദ്രതയുടെ പ്രതിഫലമാണ്.
 • ബന്ധം ഒരു സഹായത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തിയാണ്.
 • ബന്ധം വളരെ പ്രിയമാണ്.
 • ബന്ധം വിവാഹത്തിന് മുന്‍പുള്ള ഒരു പ്രിയത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്.
 • ബന്ധം സമാനമായ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ്.
 • ബന്ധം സ്നേഹത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തിയാണ്.
 • ബന്ധം എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രസക്തമാണ്.
 • ബന്ധം ഒരു ആനന്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • ബന്ധം ഒരു അനുഭവമാണ്.
 • ബന്ധം ഒരു പ്രിയത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • ബന്ധം പ്രണയത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • പ്രണയം ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • സമ്മനം ഒരു ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമാണ്.
 • ബന്ധം നല്ല പ്രണയത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • സമ്മനം ഒരു ബന്ധത്തിന് പ്രധാനമാണ്.
 • പ്രണയം ബന്ധത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്.
 • ബന്ധം സമ്മനം പരസ്പരം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.
 • ബന്ധം സമ്മനം പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാൻ പരിപോഷിക്കണം.
 • ബന്ധം സമ്മനം പരസ്പരം പിന്തുടരാൻ കഴിയും.
 • ബന്ധം ഒരു തിരിക്കുമിടിയാണ്.
 • പ്രണയം ബന്ധത്തിന് ജീവനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • ബന്ധം പ്രണയത്തിന് പാതകമാണ്.
 • നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു തുടരുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ പുനർജനനം എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കുടുംബം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ജീവിതം പാടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നത്.
 • പ്രണയം എന്നത് പൊള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു നല്ലത് കണ്ടു നോക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന പ്രണയം എനിക്ക് പാടില്ല.
 • ജീവിതം ഒരു പഴയ കടലാണ്, പരിപാടി പോലെയുള്ള നീരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം. അത് പരിപാടി കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമാക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ

മലയാളത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ദങ്ങൾ ഉദ്ധരണികളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് ശക്തി നൽകുക

Share Our Latest Bandhangal Malayalam Quotes to Your Loved Ones

Relationship Quotes in Malayalam , Bandhangal Malayalam Quotes

Downlaod Love Romantic Video Status